محورهای کنگره:

1_فراشناخت و اختلالات روانشناختی

2_غنی سازی زندگی زناشویی و خانواده

3_ارتقاءسلامت و بهداشت روانی جوانان

4_نقش عوامل مختلف در پیشگیری از مشکلات روانی

5_پیشگیری از آسیب های اجتماعی.

و تمامی موضوعات مرتبط