ادامه مطلب
ادامه مطلب
مشاهده بخشنامه
به اطلاع کلیه شرکت کنندگان محترم می رساند با توجه به هماهنگی های صورت گرفته بین دبیرخانه کنگره و معاونت محترم پژوهشی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، این کنگره مورد حمایت علمی و معنوی سازمان به شماره 6229/م/پ مورخ 98/11/20 قرار گرفته است و به شرکت کنندگان این کنگره علاوه بر گواهی های پذیرش و شرکت در کنگره،گواهی امتیاز بازآموزی از طرف سازمان نظام روانشناسی و مشاوره داده خواهد شد. لذا کلیه شرکت کنندگان  می توانند در پنل کاربری خود  در قسمت هزینه های جانبی نسبت  انتخاب دریافت گواهی سازمان نظام و ثبت مشخصات اقدام نمایند.لازم به توضیح است شرکت در این کنگره دارای 2 امتیاز باز آموزی میباشد.

حامیان علمی کنفرانس

حامیان رسانه ای کنفرانس