ورود به وبینار دستور العمل شرکت در وبینار
ادامه مطلب
ادامه مطلب
مشاهده بخشنامه
به اطلاع کلیه شرکت کنندگان محترم می رساند با توجه به هماهنگی های صورت گرفته بین دبیرخانه کنگره و معاونت محترم پژوهشی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، این کنگره مورد حمایت علمی و معنوی سازمان به شماره 6229/م/پ مورخ 98/11/20 قرار گرفته است و به شرکت کنندگان این کنگره علاوه بر گواهی های پذیرش و شرکت در کنگره،گواهی امتیاز بازآموزی از طرف سازمان نظام روانشناسی و مشاوره داده خواهد شد. لذا کلیه شرکت کنندگان  می توانند در پنل کاربری خود  در قسمت هزینه های جانبی نسبت  انتخاب دریافت گواهی سازمان نظام و ثبت مشخصات اقدام نمایند.لازم به توضیح است شرکت در این کنگره دارای 2 امتیاز باز آموزی میباشد.

حامیان علمی کنفرانس

حامیان رسانه ای کنفرانس