ادامه مطلب
ادامه مطلب
مشاهده بخشنامه
به اطلاع کلیه شرکت کنندگان محترم می رساند با توجه به هماهنگی های صورت گرفته بین دبیرخانه کنگره و معاونت محترم پژوهشی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، این کنگره مورد حمایت علمی و معنوی سازمان به شماره 6229/م/پ مورخ 98/11/20 قرار گرفته است و به شرکت کنندگان این کنگره علاوه بر گواهی های پذیرش و شرکت در کنگره،گواهی امتیاز بازآموزی از طرف سازمان نظام روانشناسی و مشاوره داده خواهد شد. لذا کلیه شرکت کنندگان  می توانند در پنل کاربری خود  در قسمت هزینه های جانبی نسبت  انتخاب دریافت گواهی سازمان نظام و ثبت مشخصات اقدام نمایند.لازم به توضیح است شرکت در این کنگره دارای 2 امتیاز باز آموزی میباشد.
شرکت در کنفرانس رایگان

راهنمای تصویری کنفرانس

راهنمای تصویری
دانلود گواهی پذیرش

راهنمای تصویری
پرداخت آنلاین

راهنمای تصویری
استعلام کنفرانس از ISC

مزایای شرکت در کنفرانس

امکان شرکت در کنفرانس به
صورت حضوری و غیرحضوری

صدور گواهی پذیرش و حضوربه

زبان انگلیسی و فارسی به تعداد نویسندگان

داوری زود هنگام مقالات

دریافت گواهی موقت به صورت آنلاین

نمایه شدن مقالات درپایگاههای معتبر علمی کشورISC و سیویلیکا

امکان انتشار مقالاتدر مجلات معتبر بین الملی و داخلیISI و Scopus و…

شرکت در پنل های سخنرانی و استفاده از مباحث مطرح شده در سخنرانی و پوستر

ارتباط با اساتید و ایجاد روابط علمی و شغلی با سایر شرکت کنندگان همایش

حامیان علمی کنفرانس

حامیان رسانه ای کنفرانس